logo Over-Kempo De-training Jeugdafdeling Media Contact search

Vertrouwenscontactpersoon

Sport staat voor iets gezonds, uitdagends en leuks. Toch komt het ongewenste gedrag tijdens het
sporten helaas steeds vaker voor. In opdracht van het Ministerie van VWS is het actieplan “Naar een
veiliger sportklimaat” gestart. Het doel is om de komende jaren gewenst gedrag te stimuleren en
ongewenst gedrag in en rond de sport te voorkomen en aan te pakken. De KNVB, KNHB en NOC*NSF
zijn vanuit de sport de trekkers van het programma en hebben alle verenigingen van de provincie
Utrecht uitgenodigd om aan het programma mee te doen. Het programma loopt t/m 2016.
Hoewel Kempo Vereniging Shaolin Ch’uan Fa altijd een veilig sportklimaat heeft kunnen bieden, wil
ze ook graag dat haar leden zich veilig en vertrouwd blijven voelen. Na de uitnodiging van het
NOC*NSF heeft de vereniging een vertrouwenscontactpersoon aangesteld en deze heeft aan het
aangeboden programma mee gedaan. Meer informatie hierover: http://www.nocnsf.nl/veiligsportklimaat
images 76..jpg
Iets over mij:
Ik ben Angela Fekken-Prando en vanaf april 2014 jouw vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Dat houdt in dat als je binnen de vereniging te maken krijgt met pesten, (seksuele) intimidatie, ongewenste gedrag en agressie, ik je eerste aanspreekpunt ben als vertrouwenscontactpersoon. Mocht het zo zijn dat er bij je iets niet lekker zit bij de vereniging, weet dan dat je mij kan altijd benaderen en vertrouwen. Dan kan ik je helpen. Ons gesprek blijft tussen ons en als ik iemand erbij moet betrekken, dan overleg ik dat eerst met jou. Ik ben bereikbaar per mail, het adres is VCP@chuan-fa.nl. Geef dan aan hoe je door mij benaderd wil worden. Dan neem ik contact met je op.

Ik train sinds 2012 bij deze vereniging. In het dagelijks leven werk ik als adviseur/trainer ICT-toegankelijkheid voor bijzondere doelgroepen bij een grote organisatie in Zeist. Ik ben gewend om heel discreet en objectief met mensen om te gaan, eigenschappen die ook bij een vertrouwenscontactpersoon horen. Het past bij mij om een bijdrage te willen leveren voor een fijn sportklimaat binnen de vereniging.

facebook We zijn aangesloten bij de Shaolin Kempobond, lidbond van de KAN / FOG
instagram Leden login
youtube © Kempo Vereniging Shaolin Ch'uan Fa